تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نداشتن توان خرید اتومبیل، حکایت غریب این روز‌های جوانانی است که در غبار بحران‌های اقتصادی ایستاده‌اند.
رجبی گفت: محسن تنابنده من را برای بازی در نقش بهروز در سریال پایتخت پسندید و همیشه ممنون او خواهم بود.