تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

قم با وجود اینکه پایتخت جهان تشیع بود در زمان حکومت پهلوی به دلیل جو حاکم در محرومیت به سر می برد و این محرومیت هم به صورت عمدی بر قم حاکم بود اما انقلاب که منشا حرکتش از قم بود دستاوردها و پیشرفت های قابل ملاحظه ای را نصیب قم و مردم کرد.