تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

استاد دانشگاه تهران:
استاد دانشگاه تهران گفت: افول و زوال آمریکا کاملاً مشهود است و این موضوع را می‌توان در اتفاقات و تحولات اخیر این کشور در 24 ساعت گذشته به‌وضوح دید.
پایگاه عین الاسد استراتژیک ترین پایگاه نظامی امریکا در منطقه به شمار می رود و حتی خود امریکایی ها هم این تصور را نمی کردند که این پایگاه مورد هدف موشک قرار بگیرد.