تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نماینده گنبدکاووس در مجلس گفت: بر اثرسیل چهار ماه قبل بین 220 تا 230 واحد مسکونی تخریب شده که تاکنون برای 40 واحد پروانه ساخت صادر شده است.