تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تشابه تلخ دو پروژه معروف در شهر قم؛
به نظر می‌آید کشمکش‌های مدیران استاد تمامی ندارد و قرار نیست پروژه تقاطع کیوانفر در مسیر اصلی خود حرکت کند.
ضعف و انفعال شورای اسلامی شهر قم در خصوص پروژه شهید کیوانفر کاملاً مشهود و واضح است، شورایی که نتوانست در زمان مقرر و از طریق ابزارهای قانونی اجرای این پروژه را نهایی کند.
فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا به پروژه کیوانفر و وضعیت نامناسب جاده پردیسان _کهک اختصاص یافته است.
رئیس شورای شهر قم:
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه طرح انحراف ترافیک پروژه آماده شده است، گفت: برای اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان امام خمینی(ره) و بلوار شهیدکیوانفر هیچ مشکلی وجود ندارد.