تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش تصویری؛
ارگان ها و نهاد ها و قشرهای مختلف درقم به کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک پیوستند.
گزارش تصویری؛
خادمان جمکران و یگان ویژه نیروی انتظامی قم به کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک پیوستند
گزارش تصویری؛
آتش نشانان قم به منظور جلوگیری ازحوادث احتمالی چهارشنبه آخرسال با حضور در مدارس و اماکن عمومی به آموزش دانش آموزان و عموم مردم می پردازند.
گزارش قم فردا از چهارشنبه تحریف شده؛
در چند سال اخیر چهارشنبه آخر سال به بزرگترین دغدغه برای خانواده ها تبدیل شده است در حالی که می توان با یک برنامه ریزی دقیق و تبلغات مناسب و با یک تیم حرفه ای این آتش بازی ها انجام بگیرد.
گزارش تصویری؛
با نزدیکی شدن به چهارشنبه آخر سال و برای پیشگیری از خطرات احتمالی آن کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک در قم به راه افتاده است.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی قم مطرح کرد؛
سخنگوی سازمان آتش نشانی قم گفت: امیدواریم با برگزاری چهارشنبه سوری ایمن شاهد کاهش حوادث جانی از جمله قطع عضو و خسارات مالی باشیم ، از شهروندان می خواهیم به احترام شهدای آتش نشان در سطح کشور همیار و همگام با آتش نشانان غیور و فداکار باشند.