تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یحیی گل محمدی یکی از نفراتی بود که امروز در مراسم مربوط به کلنگ زنی پروژه زمین تمرینی استادیوم ثامن مشهد حضور داشت.