تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل انجمن باور و تشکل های نابینایان و کم بینایان کشور:
مدیرعامل انجمن باور و تشکل های نابینایان و کم بینایان کشور با اشاره به اینکه نرم افزار شاد مناسب روشندلان نیست، گفت: وزارت علوم کمترین پشتیبانی را در مسائل آموزشی و کمک آموزشی از نابینایان و کم بینایان دارد.
گزارش قم فردا به مناسب روز جهانی عصای سفید؛
نابینایان و کم بینایان هم عضوی از این جامعه هستند و حق دارند تا با عدالت از امکانات رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و ... در جامعه برخوردار باشند اما عدم مناسب سازی شهر و عدم ارائه خدمات مناسب مانع از این موضوع شده است.