تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

۹ روستای بکر و زیبای مورد هدف گردشگری در استان کویری قم قرار دارد که می‌توانند باعث درآمدزایی باشند ولی از این ظرفیت غفلت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم از مرمت خانه تاریخی زند از آثار دوره قاجاریه خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی:
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قم گفت: ۱۲ طرح گردشگری شامل مجتمع‌های بین‌راهی قرار است تا پایان سال جاری در این استان افتتاح شود که برای آن‌ها یک هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام‌شده است.
استاندار قم در حاشیه بازدید از مرکز چشم پزشکی جوادالأئمه توسعه گردشگری سلامت را از اولویت‌های اساسی حوزه بهداشت و درمان در استان دانست.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم مطرح کرد:
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم گفت: هم اکنون 11 هزار و 703 تخت در واحدهای اقامتی استان داریم و در یک سال اخیر 146 میلیارد تومان در بخش گردشگری قم سرمایه گذاری شد.
عرصه گردشگری به عنوان سومین صنعت پر درآمد و جذاب در دنیا محسوب شده و باید در سال رونق اقتصادی توجه جدی به این حوزه در ایران شود.