تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رییس جهاد کشاورزی قم:‌
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: استقبال کشاورزان قمی به خصوص درمناطق روستایی از کشت‌های گلخانه‌ای رو به افزایش است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب فصل زراعی جاری، خرید گندم از مرز چهار و ۵۰۰ هزار تن در کشور گذشت.