تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

امام‌جمعه موقت قم گفت: سیاست‌مداران جهان اسلام به انتخابات امریکا دل‌خوش نکنند چراکه روح ناسالمی در هر دو جناح سیاسی این کشور حاکم بوده و تفاوت‌های موجود در آنها بسیار ناچیز است.