تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس ستاد اعتکاف استان قم:
رئیس ستاد اعتکاف استان قم با اشاره به اینکه قم میزبان اعتکاف سراسری دانشجویان است، گفت: امسال 16هزارنفر در قم معتکف می شوند که نسبت به سال قبل دو هزار نفر رشد داشته است.
در سالروز قیام نوزدهم دی سال ۵۶ مردم قم علیه رژیم پهلوی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم این شهر، با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.