تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۱ فروردین را مشاهده می‌کنید.
نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم ۲۰ هزار تومان است.
قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۷ آذر را مشاهده می‌کنید.
با توجه به شرایط مساعد تولید، در صورتی که از قاچاق دام جلوگیری شود، حداکثر باید ۱۰ درصد نیاز گوشت قرمز از طریق واردات تامین شود.