تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو شورای مرکزی مجمع هم افزایی جوانان انقلابی مطرح کرد:
عضو شورای مرکزی مجمع هم افزایی جوانان انقلابی بااشاره به ساخت دولت اسلامی با جوانان انقلابی، گفت: از جوانان مومن و متخصص قمی برای شکستن انحصار احزاب دعوت می کنیم در عرصه مدیریتی استان حاضر شوند.
عضو خبرگان رهبری:
عضو خبرگان رهبری گفت: تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چهل سال دوم انقلاب درگرو عملیاتی شدن کامل و دقیق بیانیه گام دوم انقلاب است
معاون بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: در تبیین و اجرای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند تفکر بسیجی و عمل انقلابی هستیم چراکه در غیر این صورت با این چرخه مدیریتی معیوب به نتیجه نخواهیم رسید.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی:
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات امروز مردم از کارگزاران است نه نظام و حاکمیت، گفت: جوانان موتور محرک اجرای بیانیه گام دوم انقلاب هستند.