تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم :
معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به تدوین نهایی طرح جامع حمل‌ و نقل شهر قم با افق5 و 15 ساله، گفت: پارکینگ یکی از زخم‌های کهنه شهراست.