تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جوان ۲۰ ساله پس از ترک منزل با سه خودروی فراری پارک شده در کنار جاده تصادف کرد.
یک زوج هندوستانی با اشتباهی مرگبار در خیابان خود را در معرض خطر مرگ قرار دادند.
حفاری و جدول‌کشی در وسط جاده بابل - بهنمیر و بی‌توجهی به نصب علائم احتیاط باعث بروز حوادث برای خودروها شد.