تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

قم فردا گرارش می دهد؛
طبق نظر کارشناسان محور قم-جعفریه یکی از محورهای پرتردد استان و دارای نقاط حادثه خیز است که در سال بارها و بارها تصادفات همراه با فوت بسیاری در آن رخ می دهد که نیازمند عزم و همت جدی مسئولین استان برای اتمام چهار باند شدن این محور بعد از هشت سال و رفع نقاط حادثه خیز آن دارد.