تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کرونا و چالش تمدنی غرب؛
شیوع بین‌المللی ویروس کرونا تمدن پر ادعای غرب را کنار زد و زنده بودن غرب وحشی را بار دیگر به همه جهان نشان داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بیانیه گام دوم نقطه عطف جمهوری اسلامی است، گفت: این بیانیه دوره‌بندی سه مرحله‌ای شامل مرحله انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حرکت به سوی تمدن اسلامی را ترسیم کرده است.
نشست علمی روایت اربعین با موضوع بررسی الگوهای رفتاری و تمدن ساز اربعین حسینی و فرصت ها و چالش های پیش‌رو برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بیانیه گام دوم گفت: این بیانیه کاملاً ترسیم و مشخص می‌کند که تمدن اسلامی امری دست‌یافتنی است. نیازمند یک حرکت جهادی و یک عزم راسخ در دولت‌مردان به صورت عام یعنی همه‌ی کسانی که در حکومت مشغولند، هستیم.
استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با قم فردا:
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه الگو برداری از سبک زندگی غربی باعث نابودی تمدن نوین اسلامی می شود، گفت:تحقق تمدن نوین اسلامی هدف رهبر انقلاب است.