تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

ذوالنوری:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که نابودی رژیم صهیونیستی روزبه‌روز نزدیک‌تر می‌شود، گفت: سران خائن امارات از سرنوشت شوم و محتوم امضاء کنندگان کمپ دیوید عبرت بگیرند.