تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مجمع جهادگران استان قم با صدور بیانیه ای از عموم مردم ولایتمدار استان قم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.
عیدی به رنگ عبادت؛
گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی از روزهای آغازین سال جدید دست به کار شده و با حضور در مناطق محروم شهر قم به یاری محرومان و بیماران این مناطق شتافته اند.