تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: در معرفی حقوقدانان پیشنهادی شورای نگهبان، جوان‌گرایی و تجربه‌محوری به صورت توامان دیده شده است.
مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با محکوم کردن اقدام آمریکا و اعلام حمایت از سپاه، خواستار برخورد متقابل نهادهای رسمی کشور شده و از حقوقدانان هم خواست شکایت خود از این اقدام آمریکا را در مجامع بین المللی ثبت کنند.