تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس موسسه علمی و فرهنگی زنان منتظر:
رئیس موسسه علمی و فرهنگی زنان منتظر بااشاره به اینکه جامعه ما امروز دچار نوعی ولنگاری فرهنگی شده است، گفت: امروز عدم ارائه برنامه مناسب برای فرهنگ نشان از آن دارد که فرهنگ در جامعه متولی ندارد.
۹۰دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای اقدام ایالات متحده امریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند.