تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر گروه روحانیان روان شناس جهادی مطرح کرد:
مدیر گروه روحانیان روان شناس جهادی با اشاره به استقبال کادر پزشکی و بیماران از از گروه روانشناسان، گفت: علاوه بر حضور در بیمارستان قم در چهاربیمارستان تهران هم حضور داریم و بیش از هزار نفر را ویزیت کرده ایم.
یک روانشناس و مشاور درباره سن ازدواج و تبعات بالا رفتن آن توضیحاتی داد.