تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

روزنامه آفتاب یزد نوشت:تا پیش از این با مسائلی مثل طلاق صوری آشنا بودیم و کمی ‌پیشتر هم آسیبی به نام خواستگار صوری مطرح شد اما ازدواج صوری آن هم برای دریافت وام ازدواج سوژه جدیدی است که به عنوان یک آسیب مورد بحث قرار می‌گیرد.
روزنامه مطرح دوحه امروز در گزارشی جالب به سرنوشت مبهم ستاره های پابه سن گذاشته و سرشناس لیگ ستارگان قطر پرداخت.