تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تامین روشنایی راه‌های مواصلاتی پرتردد نقش بسیار موثری در افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات بین شهری خواهد داشت.
پیگیری مطالبات شهروندان؛
باوجود گذشت بیش از 3 ماه از بازگشایی بلوار کارگر تاریکی این خیابان ادامه دارد و مشکلات زیادی را به همراه داشته است.