تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از زحمات و خدمات ارزشمند مجموعه پرستاری استان قدردانی می‌کنیم که در طول یک سال گذشته مقابل بحران کرونا، سنگ تمام گذاشتند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر دیگر چیزی را به عنوان سرماخوردگی نباید حساب کرد بلکه هرگونه علائمی مانند آب‌ریزش بینی و کوفتگی نشانه کروناست و باید افراد درگیر به آنها قرنطینه شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد:
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان این که ۷۸۶ نفر در مراکز درمانی بستری هستند، گفت: متاسفانه 14 بیمار کرونایی در قم جان خودشان را از دست دادند.