تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قم خبرداد:
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قم از تکریم سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان قم خبر داد و گفت:حافظ قرآن بودن یا آشنایی آنها با تفسیر قرآن، کارآفرین بودن سالمند، دارا بودن فرزندان موفق، هنرهای نویسندگی شاعری، خطاطی و نقاشی از جمله شرایط سالمندان موفقی است که تجلیل خواهند شد.
وزیر بهداشت گفت: با توجه به اینکه در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار گرفته ایم قرارگاهی در سازمان غذا و دارو راه‌اندازی و مسئولیت و فرماندهی آن بر عهده خودم است که تمام ذی‌نفعان صنعت دارو، تولیدات، واردات و توزیع در آن حضور داشته و روزهای یکشنبه هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: آمارها نشان می دهد در حال حاضر حدود 7.5 تا 9 میلیون سالمند در ایران زندگی می‌کنند که 48 درصد آنها تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند.