تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سایت سازمان لیگ نوشت:با حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران سهیل مهدی به عنوان سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران انتخاب شد و سعید فتاحی از این سمت کنار گذاشته شد.
جلسه مدیران باشگاه های لیگ برتری با مهدی تاج در شرایطی برگزار شد که فقط مدیران 6 باشگاه در آن حضور داشتند.