تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای قم خبر داد:
مهدی نظرزاده معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای قم از اتمام پروژه جابجایی تاسیسات خیابان امامزاده ابراهیم تا ده روز آینده خبر داد.
مبارز انقلابی قمی در گفتگو با قم فردا:
رزمنده دفاع مقدس با اشاره به اینکه رژیم پهلوی عمداً به قم رسیدگی نمی‌کرد و امکانات و رسیدگی‌ها به مردم قم کاملاً محدود بود گفت: قم قبل از انقلاب ازنظر درمانی بسیار ضعیف بود و اصلاً پیش از انقلاب بیمارستان دولتی در قم وجود نداشت.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر قم:
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: ساماندهی محله‌های قدیمی در خیابان‌های آذر و امامزاده ابراهیم در دستور کار بوده و مطالعات آن در حال انجام است.