تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا این بار به دریافت سود های بیشتر با دور زدن قانون توسط بانک ها و زندگی سخت کارگران در این روزهای کرونایی اختصاص یافته است.
رییس پارک علم و فناوری قم با اشاره به روند توسعه شرکت های دانش بنیان دراستان گفت: ۷۹ شرکت دانش بنیان در سطح قم فعال است.
محسنی بندپی با بیان اینکه باید نسبت به ارائه برش‌های دستگاهی و جذب نخبگان در بخش شرکت‌های دانش بنیان اقدام شود، گفت: امیدوارم با بسترسازی رونق تولید و افزایش رضایتمندی مردم که ریشه در ارتقای شاخص‌های رفاهی دارند در سال ۹۸ میسر شود.
معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح کرد:
معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: 750 میلیارد تومان خط اعتباری توسط این صندوق برای صندوق‌های همکار برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه مطرح کرد:
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه گفت: سرمایه گذاران این صندوق هم جزو بخش دولتی و هم جزو بخش خصوصی هستند و باید بخش دولتی سرمایه بیشتری را به صندوق کریمه تزریق کند تا این صندوق قوی تر شود.