تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر منطقه پنج شهرداری قم با اشاره به هجوم آب از کوه دوبرادران به سمت شهرک صاحب الزمان(عج) و جمکران در زمان بارندگی، بر لزوم اقدام فراشهری برای مدیریت معضل آب گرفتگی منطقه تاکید کرد.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم گفت: خیابان ظهور در پیرامون مسجد جمکران 1400 متر طول دارد و از رینگ اول تا خروجی در شهرک قدس شامل داخل محدوده و خارج از محدوده است که تملکات بخش محدوده‌ای در حال انجام است.