تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تشریک مساعی کمپین های نفاق و غفلت های وزارت ارتباطات در بروز فجایع روانی برای جامعه؛
طبق گفته مادر امیرحسین مرادی به امتداد طی این مدت فشار زیادی بر خانواده آنها بوده است. از سویی تماس هایی از خارج از کشور داشتند که اگر در خصوص پرونده پسرتان پیش از این سکوت کنید، او نیز اعدام خواهد شد!»
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: موضوع حمله ملخ‌ها کم اهمیت‌تر از سیل و زلزله نیست، متاسفانه در این مدت هیچ توجهی به این موضوع نشده است و کشاورزان هرمزگان رو به نابودی می‌روند.
نماینده مردم قروه در مجلس با بیان اینکه فوق‌العاده ویژه مناطق عملیاتی به کارمندان و فرهنگیان استان کردستان به جز 3 شهرستان داده می‌شود و از اینکه در این زمینه تبعیضی صورت گرفته است، انتقاد کرد.
مدیرکل ثبت‌احوال استان قم:
مدیرکل ثبت‌احوال استان قم با اشاره به اهمیت صدور کارت ملی هوشمند اظهار داشت: در استان قم 200 هزار نفر کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند.