تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه استقلال کامل دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست که دنبال خواهد شد، گفت: عدالت نباید فقط به زبان و گفتار ختم شود بلکه باید در عمل و رفتار به نمایش گذاشته شود تا مردم عدالت را در جامعه احساس کنند.
تسنیم نوشت: نماینده دادستان تهران در پرونده حسین هدایتی گفت: فهرست بلند بالایی از کسانی که از هدایتی پول گرفته‌اند داریم؛ این افراد بدانند پول هدایتی مشکل دارد و باید برگردانند بنابراین قبل از اینکه احضار شوند خودشان پول‌ها را برگردانند.