تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فتونیوز؛
عکس نوشته های قم فردا این بار به افزایش تست های مثبت کرونا در قم تا تداوم محدویت های تردد شبانه در ایام نوروز اختصاص یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد؛
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه واکسن کرونای آمریکا و انگلیسی عجله ای ساخته شده است گفت: واکسن فایزر مسیر تایید را کامل طی نکرده است و در نتیجه عدم اعتماد به واکسن های آمریکایی منطقی است.
استاندار قم با اشاره به روند کاهشی کرونا در کشور گفت: خوشبختانه هیچ شهر قرمزی در کشور وجود ندارد و استان قم نیز در آستانه وضعیت زرد قرار دارد.
مدیران استان در حالی به دنبال راهکاری مقابله با شیوع بیماری کرونا هستند که ساختمان‌های پزشکان تبدیل به مأمنی امن برای ویروس کرونا در شهر قم شده‌اند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: شاخص مرگ‌ومیر در استان قم با در نظر گرفتن میزان مرگ‌ومیر کرونا به نسبت بروز و تعداد افراد مبتلای قطعی (تست کرونا مثبت)، عدد ۲.۵۴ درصد به دست می‌آید که در مقایسه با شاخص متوسط مرگ‌ومیر کشوری کرونا که عدد ۵.۷۱ درصد است.