تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بر اساس گزارش پزشکی قانونی قم، پرونده‌های نزاع و درگیری استان برای نخستین بار طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش پیداکرده‌است.
دور دوم رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی در حالی به پایان رسید که در این جلسه پیشنهاد نبش قبر میترا استاد هم از سوی یکی از کارشناسان سازمان پزشکی قانونی مطرح شد.
ایران نوشت: پسر 12 ساله بابلی که به تقلید از یک برنامه تلویزیونی در حال انجام حرکات نمایشی با ریسمان بود دچار خفگی شد و جانش را از دست داد.
معاون مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: تصادف دومین عامل عمده مراجعات به پزشکی قانونی استان قم است و همچنین 22 درصد پرونده‌های دو ماه نخست امسال نیز به فوت شدگان در تصادفات اختصاص داشته است.
ایران نوشت:مأمور پلیس که در جریان دستگیری معتادان ومواد فروشان پسر 17ساله‌ای را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود صبح دیروز برای سومین بار در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.