تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس کمیته مینی گلف هیات گلف قم گفت: ساخت ۹ زمین استاندارد مینی گلف مجموعه ورزشی جوادالائمه(ع) قم به پاپان رسیده است که بهره‌برداری از این زمین‌ها بستگی به تامین اعتبار برای خرید چمن موردنیاز دارد.