تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تابناک نوشت: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: پس از حذف کنکور در کارشناسی، حذف آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها محقق می‌شود.
مدیرکل آموزش و پرورش قم:
مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه کسب رتبه دوم جشنواره رجایی توسط دانش آموزان قمی، گفت: استان قم نیازمند فضای آموزشی است.
نماینده مردم کاشان در مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شد برای جذب دانشجو در سال تحصیلی آتی، پذیرش ۸۵ درصد رشته محل های دانشگاه ها از فرایند ثبت نام کنکور خارج و به دانشگاه‌ها واگذار شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: باید برای غول ۷ سر کنکور فکر جدی کنیم.