تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در صنعت خودرو می‌توان با افزایش دانش فنی، تمام قطعاتی که در دنیا تولید می‌شود را با هر تکنولوژی توسعه داد.
وزیر صمت تاکنون در هر مجمعی که قرار گرفته، از کیفیت پایین خودروهای داخلی اعلام نارضایتی کرده است.