عضو مجلس خبرگان رهبری:

تلاش ها بر ترسیم مدرسه اصولی امام تمرکز یابد

مکتب اصولی امام دارای سه خروجی "نظریه‌ای"، "ادبیاتی" و "قاعده ای" به صورت ویژه است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه باید امام خمینی(ره) را یک مدرسه اصولی بزرگ به حساب آورد، گفت: درست نیست که ما از اصول امام راحل به صورت عادی و نه در قالب  یک مدرسه فعال، سخن به میان آوریم، بلکه باید نظریه ها، تلاش ها و بحث ها به سمت تبیین مدرسه اصولی امام سامان بپذیرد
آیت الله احمد مبلغی در مراسمی در رونمایی از کتاب تحریر الاصول تقریرات آیت الله جوادی آملی از اصول حضرت امام خاطرنشان کرد:  مدرسه اصولی امام راحل مدرسه ای " دارای قابلیت برای  امتدادیابی"، " قادر به تولید نظریه های اصولی"، "قابل توسعه پذیری بر اساس اصول خود "، "برخوردار از ادبیات متناسب و قادر به توسعه آن در آینده " و"توانا در اتخاذ  مواضع اصولی در برابر سوالات  جدید اصولی" می باشد.
 
*عناصر اصلی مکتب یا مدرسه
وی با اشاره به اینکه روش، خروجی و اصحاب از عناصر سه گانه یک مکتب یا مدرسه می باشند، گفت: برخورداری از یک روش ویژه و متمایز از روش دیگر، هرچند این تمایز به صورت موجبه جزئیه  باشد، از عناصر اصلی تشکیل دهنده مدرسه یا مکتب می باشد.
 مبلغی خاطرنشان کرد: دو مکتب از حیث منابع اشتراک دارند، اما آنچه دو مکتب را از یکدیگر  متمایز می سازد، تفاوت در روش است، اگر تفاوت دو مجموعه فقهی در منابع باشد، مذهب و در مواردی مسلک ( همچون مسلک اخباری) شکل می گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: به هر حال دو یا چند مکتب در منابع مشترک هستند ولی از حیث روش و لو به صورت موجبه جزئیه متفاوت می باشند.
 مبلغی خاطرنشان کرد: عنصر دوم شکل دهنده به مدرسه، برخوردار بودن روش  از سطحی از کیفیت و کارکرد است که بر پایه آن، استنباط به خروجی متفاوت بیانجامد؛ هرچند تفاوت این خروجی به صورت موجبه جزئیه باشد.
وی ادامه داد:اگر یک مجموعه اجتهادی دارای عناصر روشی متمایزی باشد اما این عناصر از آن چنان اهمیت و کارکردی برخوردار نباشند که استنباط شکل گرفته بر اساس آن به خروجی متفاوت بیانجامد این تمایز های کوچک، محدود و کم بنیه نمی تواند مدرسه بسازد.
وی خاطرنشان کرد: وجود شخصیت های حامل اندیشه های اصلی مدرسه، خواه همزمان با صاحب مدرسه و به عنوان شاگردان حاضر در کلاس درس او، و خواه شخصیت‌های فکری حامل این اندیشه‌ها در مقاطع زمانی بعد از صاحب مدرسه عنصر سوم شکل دهنده به مدرسه می باشد.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد:   مدرسه با مجموعه ای از عالمان، مجموعه ای از گفتگوها، تلاش ها، شکل می گیرد که دارای امتداد است و اصول و خطوط آن در تاریخ جریان پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد:   عنصر سوم، شرط اثبات است و نه شرط ثبوت؛ به این معنا که مدرسه صرفاً با برخورداری از روش دارای خروجی متمایز شکل می گیرد اما اگر بخواهد شناخته و اعلام شود و در بستر زمان در برابر موضوعات مختلف اتخاذ موضع کند و زنده و حی در برابر مسائل جدید قرار بگیرد نیازمند به عنصر سوم یعنی برخورداری از اصحاب است
* تطبیق عناصر سه گانه مدرسه ای بر اصول امام
مبلغی گفت: باید امام خمینی را یک مدرسه اصولی بزرگ به حساب آورد،  درست و کافی نیست که از اصول امام راحل به صورت عادی و نه در قالب  یک مدرسه فعال سخن به میان آوریم.
  وی با اشاره به عناصر روش تولید اندیشه اصولی در مدرسه امام گفت این عناصر عبارتند از: تحلیل مرتکز عقلایی، تحلیل نفس انسانی، تحلیل کلامی، تحلیل فلسفی، تحلیل حیثیتی و...
 وی با اشاره به عنصر تحلیل مرتکز عقلایی در اصول امام، گفت: در ذیل این عنصر، شاخه هایی از تحلیل که برخی بسیار مهم هستند شکل گرفته اند از جمله تحلیل تقنینی و تشریعی، و  امام بر این اساس، ابتکار معروف خود یعنی نظریه خطابات قانونی را ارائه کرد؛ این معنا که دقیقا از همین خاستگاه این نظریه بر آمده است.
 مبلغی، نظریه وحدة الخطاب، نظریه جعل در ظرف اعتبار عقلا،  و نظریه ویژه در خصوص مراحل ما قبل الحکم  را به عنوان برخی از نظریه های اصولی امام برشمرد.
  وی ادامه داد: ما لازم است یک تمرکز جدی بر اصول امام داشته باشیم نه به عنوان یک مجموعه اصولی که صرفاً در تقریرات انعکاس پیدا می کند بلکه می باید اصول امام را به عنوان یک مدرسه با نظام ادبیاتی و واژگانی ویژه، نظریه های ویژه و قواعد فعال ویژه  بشناسیم


انتهای پیام/
http://qomefarda.ir/1664
اخبار مرتبط

نظرات شما