عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

وحدت حوزه و دانشگاه یک ضرورت ملی و انقلابی است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) ، مقام معظم رهبری و بزرگان همیشه از وحدت حوزه و دانشگاه دفاع کرده اند، گفت: وحدت حوزه و دانشگاه یک ضرورت ملی و انقلابی است که باید برای تقویت این مسئله تلاش کنیم.

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره به مسئله وحدت حوزه و دانشگاه ، اظهار داشت: امروز وحدت حوزه و دانشگاه یک ضرورت ملی و انقلابی است.
وی ادامه داد: امروز هم حوزه و هم دانشگاه پشتیبان انقلاب اسلامی هستندو در ترویج فرهنگ هم گام بر می دارند اماهر گاه این دو به معنای واقعی وحدت با یکدیگر بودند کارآمدی و ظرفیت وجودی انقلاب اسلامی افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه باید این دو نهاد جریان فکری همسویی داشته باشند، گفت: حوزه و دانشگاه جریان فکری جامعه را شکل می دهند اگر در بین این دو همسویی فکر وجود نداشته باشد باعث ایجاد شکاف فکر در جامعه خواهد شد.
وی بیان داشت: وحدت حوزه و دانشگاه به وحدت جامعه و انسجام ملی کمک می کند که از این منظر باید همه به تقویت این مسئله همت بیشتری داشته باشند.
ذوعلم با اشاره اینکه متاسفانه هنوز وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان یک گفتمان تبدیل نشده است، خاطرنشان کرد: امام و رهبری و سایر اندیشمندان و بزرگان ما که همواره از وحدت حوزه و دانشگاه دفاع کرده و می کنند ، تاکید داشته و دارند که وحدت بسیار فراتر از همکاری است و البته همکاری مقدمه لازم برای وحدت است ولی برای وحدت حوزه و دانشگاه باید کار کرد، برنامه ریزی داشت و مجدانه پیگیری نمود.

انتهایی پیام/160
http://qomefarda.ir/959
اخبار مرتبط

نظرات شما