تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو هیئت علمی دانشگاه قم:
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه مسکن از جمله بخش های پیشران در اقتصاد است، گفت: وقتی برای بخش مسکن مالیات تعیین شود انگیزه های سودا گرانه برخی افراد و دلالان از بین خواهد رفت.
قم فردا گزارش می دهد؛
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طی امسال و سال آینده در طرح اقدام ملی مسکن پیش‌بینی‌شده که پاسخگوی نیازهای مردم نیست.
در پی وضعیت آشفته بازار مسکن؛
این روزها بازار مسکن و اجاره بها بسیار آشفته شده است که نیازمند مدیریت و نظارت جدی مسولین استانی را می طلبد تا بر این وضعیت ورود کرده و تصمیمی جدی در این زمینه اتخاذ نمایند.