تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج قم:
مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج قم گفت:‌ برای رسیدن به نقطه مطلوب در استفاده صحیح از رسانه‌ها،‌ نیازمند آشنایی هرچه بیشتر مردم با مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای و آموزش مباحث مرتبط با آن در سطح عمومی و تخصصی هستیم.
ویژه طلاب؛
انجمن سواد رسانه استان قم دوره تابستانه خود را ویژه طلاب برگزار می کند.
موسسه فرهنگی هنری خواجه نصیرالدین طوسی، دوره کاربردی «تربیت مبلغ و مروج سواد رسانه» را در پایان هفته جاری در قم برگزار می کند.
دومین دوره تربیت مربی فضای مجازی به همت قرارگاه فضای مجازی بسیج در قم برگزار می شود.
گزارش تصویری؛
اولین دوره تربیت مدرس سطح 2 سواد رسانه ای بسیج به همت معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج با حضور استادان کشوری برگزار شد.
معاون تربیت وآموزش سازمان فضای مجازی بسیج:
معاون تربیت وآموزش سازمان فضای مجازی بسیج گفت: نسرا ارتقا سطح سوادرسانه وفضای مجازی عموم بسیجیان باهدف نقش آفرینی موثردرفضای مجازی،بهره مندی بیشترازفرصتهای موجودبااستفاده ازظرفیتهای فضای مجازی را دنبال می کند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور:
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با اشاره به اینکه . سواد رسانه سواد همه موضوعاتی است که در روز با آن ها مواجه هستیم، گفت: سواد رسانه فقط چگونه تیتر و خبر زدن وتنظیم خبر نیست، سواد رسانه عبارت است از اینکه چگونه حرف بزنیم.
دبیر برگزاری اولین دوره تربیت مدرس سطح دو:
دبیر برگزاری اولین دوره تربیت مدرس سطح 2 سواد رسانه ای بسیج بااشاره به اینکه در این دوره 120 منتخب از کل کشور حضور دارند ، گفت: ما تلاش می کنیم تا نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی در استان ها شروع به کار کند و در نقاط مختلف کشور سواد رسانه ای تدریس شود.
به همت معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج؛
اولین دوره تربیت مدرس سطح 2 سواد رسانه ای بسیج به همت معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج با حضور استادان کشوری برگزار می شود.
مدیر فرهنگی و رسانه ای بسیج سازندگی قم:
مدیر فرهنگی و رسانه ای سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت: در حال حاضر تلاش به منظور ارتقای سواد رسانه ای بر اساس مبانی انقلابی از الزامات مهم مقابله با دشمن در فضای مجازی است.
عضو شورای فرهنگ عمومی قم:
عضو شورای فرهنگ عمومی قم با اشاره به اینکه سوادرسانه ای قدرت تحلیل مخاطبان را بالا می ببرد، گفت: افزایش سواد رسانه ای در جامعه باعث کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی می شود.