تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل راه آهن قم:
مدیرکل راه آهن قم گفت: طرح اتصال سیلو به راه آهن قم که در حال حاضر ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در صورت تامین نقدینگی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم:
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم با اشاره به اینکه ظرفیت سیلو قم 110هزار تن است، گفت: به طور متوسط 12 الی 13 هزار تن مصرف ماهیانه گندم استان می باشد که همیشه مصرف سه ماه استان در سیلو برای مواقع حساس ذخیره می شود.