تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با پیشرفت تکنولوژی در دنیا مشکلات و انحرافات جدیدی هم در اخلاق و فرهنگ به وجود می آید که امروزه بستر به وجود آمدن برخی از این معضلات اجتماعی در جامعه فضای مجازی می باشد.
یک راننده فراری بعد از صحبت با افسر پلیس، با اتومبیل لوکس خود به درون دریاچه شیرجه زد.