تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به شب قدر و اهمیت این شب، گفت: شب‌های قدر بهترین زمان برای راز و نیاز و آمرزش گناهان است.