تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آئین تکریم معلم شهید، امیر کریمی اعتماد بر سر مزار ایشان برگزار شد.
گفتگوی خواندنی قم فردا با یکی از معلمان نمونه کشور؛
یکی از معلمان نمونه‌ای کشوری با اشاره به کمبودها و کاستی‌های نظام آموزشی کشور، گفت: آموزش‌وپرورش به خانواده‌ها بیش‌ازاندازه اهمیت می‌دهد و این اتفاق خوشایند نیست.