ببینید| حماسه نصف جهان

اگر هنوز اخبار حماسه 29 آبان ماه مردم نصف جهان برای مدافعان امنیت خود را ندیده اید؛ این ویدئو را از دست ندهید.

http://qomefarda.ir/38160
اخبار مرتبط

نظرات شما