فیلم؛

شرکت در انتخابات ضامن امنیت کشور است

شهروندان قمی با بیان این که شرکت در انتخابات ضامن امنیت کشور است بر ضرورت شرکت در انتخابات تأکید کردند.

http://qomefarda.ir/49551
اخبار مرتبط

نظرات شما