تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سید مهدی قریشی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت :بانک‌های استان قم برای عملیاتی ساختن بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعان دو هفته فرصت دارند.