تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

برپایی ایستگاه های صلواتی در ایام محرم حال و هوای خاصی به شهر قم بخشیده است.
رعایت موارد ایمنی برای تامین امنیت عزاداران در ایام محرم وظیفه ای بر دوش برپاکنندگان هیئت ها و دسته های مذهبی است.
با حضور مدیرکل‌ارتباطات و امور‌ بین‌الملل شهرداری قم، نشستی برای هم‌اندیشی نحوه تبلیغات برنامه‌های هیئت‌های عزاداری در دهه اول محرم امسال برگزار شد.