تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست قم در گفتگو با قم فردا:
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست قم با اشاره به اینکه قم یک استان کوچک با چالش های بزرگ است گفت: بارگذاری جمعیت در قم بیش از ظرفیت است ،ظرفیت قم به اندازه ۴۰۰ هزار نفر است اما بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن دارد و سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر زائر به استان قم وارد می شوند به همین خاطر بهره کشی بیش از حد از قم صورت می گیرد.
کارگروه زیست‌بوم استان با حضور برخی از مسئولان استان و کارشناسان عرصه محیط زیست در قم برگزار شد و در این جلسه بر لزوم مقابله با منشأ آلودگی هوای استان تأکید شد.